Gázfelülvizsgálat

Gázfelülvizsgálat

MŰSZAKI BIZTONSÁGI FELÜLVIZSGÁLAT

“A felülvizsgálat jogszabályi alapja a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 89. § (6) bekezdésének előírása, mely szerint a csatlakozóvezeték és a fogyasztói berendezés üzemképes és biztonságos állapotban tartása az ingatlan tulajdonosának, használójának (felhasználó, fogyasztó) a kötelessége; ennek megfelelően köteles gondoskodni azok rendszeres karbantartásáról, javításáról és szükség szerinti cseréjéről, és azok legalább ötévenkénti műszaki biztonsági felülvizsgálatáról.”

A 111/2003. (VII.29.) sz. Kormányrendelet 2. sz. melléklete (Gázellátási Közüzemi Szabályzat) 2.5.2. pontja:

“A fogyasztó kötelezettsége a csatlakozóvezeték és a fogyasztói berendezések ötévenkénti műszaki biztonsági felülvizsgálatának elvégeztetése.”

A felülvizsgálat az alábbiakra terjed ki:

 1. csatlakozóvezeték
  elhelyezés, nyomvonal, a vezeték műszaki állaga, korrózió elleni védelme, tömörsége
 2. fogyasztói vezeték
  szabályos elhelyezés, állapot, tömörség
 3. gázkészülék
  elhelyezés, bekötés, működés ellenőrzés, égéstermék elvezetés, légellátás-szellőzés, EPH védelem

Az elhanyagolt, nem megfelelően karbantartott, rossz állapotú készülékek használata, és energiafogyasztása akár 5-15 %-os többletköltséget is jelenthet!

Felülvizsgálatot csak a MÉGSZ által minősített, bejegyzett felülvizsgáló végezhet!
A vállalkozó a veszélyhelyzetet köteles a gázszolgáltatónak bejelenteni és a helyszínen maradni.
Égéstermék visszaáramlás esetén a vállalkozónak a kéményseprő társaságot is értesíteni kell!

VESZÉLYFORRÁSOK FELSOROLÁSA

 1. csatlakozóvezeték szivárgása
 2. fogyasztói vezeték szivárgása
 3. karbantartás nélküli gázkészülékek
 4. fokozott zárású nyílászárók elterjedése
 5. nem az előírások szerinti készülékhasználat (szabálytalan bekötések)
 6. rossz műszaki állapotú kémény

Feltelőségi határok

Gázszerelés